Gründerparken Vest ble etablert som et tilbud til gründere og vekstskapere, etter initiativ fra de tre vertskommunene, Fjell, Sund og Øygarden – sammen med Vest Næringsråd.

Målsetning er å skape en felles arena for gründerskap og innovasjon som et vesentlig element i utviklingen av Nye Øygarden kommunes nærings- og arbeidsliv i fremtiden.

Det er en ambisjon at gründerfellesskapet også skal benyttes som seminar-, kurs- og informasjonsarena for den aktuelle målgruppen i hele regionen.  Aktører fra for eksempel NAV, Etablerersenteret, virkemiddelapparatet, det regionale næringslivet og ulike forskningsinstitusjoner vil være aktuelle samarbeidspartnere.

Gründerparken Vest skal i tillegg fungere som en nyttig møteplass mellom Gründermiljøet i regionen og det lokale næringslivet, representert gjennom Vest Næringsråd.